Rezultate proiect

VENUS MED SRL, cu sediul social in : MUN.DEJ,  STR ECATERINA TEODORIU , NR 50/A BLOC R4, AP 31, jud. CLUJ ,anunta ca in data de 31.03.2019 s-a finalizat proiectul  “CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII PE PIAȚĂ A VENUS MED SRL PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE SPECIFICE” , codul SMIS 110210 , finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea  serviciilor”  in baza Contractului de finantare  1943/02.05.2018 incheiat cu – Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si a Organismul Intermediar – Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest.

Proiectul a fost derulat in perioada 02.05.2018 si 31.03.2019.

Valoarea totală a proiectului conform Contractului de finantare : 2.894.628,89  lei,  din care finanțarea nerambursabilă in suma de 2.050.194,24  lei ,din care  contributia FEDR  1.742.665,16 lei.

Obiectivul general al  proiectului a constat in :  identificarea unui model optim de crestere a competitivități , în sensul dezvoltării activității desfășurate de acesta, în scopul creșterii dimensiunii pieței căreia proiectul se adresează: domeniul sănătate ( sistem privat-servicii medicale specializate).  Proiectul implementat de VENUS MED SRL  a prevazut implementarea măsurilor privind egalitatea de șansă și tratament prin  angajarea  persoane din categorii defavorizate.

 

Rezultatele proiectului au constat in: 

 • achizitionarea a 90 de active corporale (dotari)
 • achizitionarea de active necorporale
 • asigurarea vizibilitatii in mediul on-line- realizarea unei pagini web https://venusmed.ro/
 • realizarea masurilor obligatorii de informare si publicitate cu privire la proiect conform Contractului de finantare.
 • achizitionarea de servicii pentru  recunoasterea sistemului de management al calitatii  in conformitate cu cerintele ISO 9001 si 14001, recunoasterea sistemului de management al Calitatii  Serviciilor de ingrijire in conformitate cu SR EN 15224:2013
 • Participarea la targul international EUROGIN derulat in perioada 2-5 decembrie 2018 in Lisabona, Portugalia, in calitate de expozant
 • Achizitionarea de servicii de audit financiar
 • Achizitionarea de servicii de management a proiectului in perioada de implementare a proiectului

Impactul investitiei este raportat la nivel judetean si regional prin  cresterea calitatii serviciilor medicale specializate conform codului caen 8622, crearea de noi locuri de munca sustenabile in numar de 3, dintre care 2 din categoria defavorizata- tineri cu varsta cuprinsa intre 15-24 ani. Proiectul a vizat de asemenea achizitionarea de echipamente mai eficiente energetic, masura ce va duce la imbunatatirea calitatii mediului inconjurator.

Locatia de implementare a proiectului: Municipiul Cluj-Napoca, Str. Observatorului, Nr. 107, Parter, Ap. 61 A, Judetul Cluj, Regiunea NORD-VEST

 

Contractorii implicați în implementarea prezentului contract de finanțare sunt:

Contracte furnizare bunuri:

KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA SRL in valoare de 395000,00 lei fara TVA

 • SKY FACILITY MANAGEMENT SRL in valoare de 249811,50 lei fara TVA
 • ELTA 90 MEDICAL RESEARCH in valoare de 1000340,45 lei fara TVA  .
 • GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS SRL in valoare totala de 337000,00 lei
 • SONEST MEDICAL SRL in valoare de 148646,05 lei fara TVA
 • TOTAL ITECH SRL  in valoare totala de 71264,00 lei fara TVA
 • BODNAR PRODUCTION SRL in valoare de 113370,00 lei fara TVA

 

Contracte servicii:

 • MARG & ASSOCIATES EUROPEAN FUNDS SRL in valoare de 63597,10 lei fara TVA
 • Eurovir PT  ( FURNIZOR EXTERN) in valoare de  6517,42 lei fara TVA
 • Z TOUR SRL in valoare de  4362,00 lei fara TVA
 • FIVETN SRL in valoare de 11060,00 lei fara TVA
 • Certificari PROCERT SRL in valoare de 4474,00 lei fara TVA
 • URS CERTIFICARI SRL in valoare de 7910,00 lei fara TVA
 • C & C COUNT SRL in valoare de 5000,00 lei fara TVA

Monitorul de Cluj SRL in valoare de 1000,00 lei fara TVA